Phan 4 sư đoàn 968 - 307 quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào và Căm Pu Chia 1971 - 1989
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 2202
Thích: 0
Không thích: 0
Trường Sĩ quan Chính trị - xứng đáng làTrường đảng trong quân đội