Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 9947147 Thứ hai, 18 Tháng Hai 2019 13:35
windows7 3719397 Thứ hai, 18 Tháng Hai 2019 13:31
windowsxp2 887574 Thứ hai, 18 Tháng Hai 2019 13:05
windowsnt2 480127 Thứ hai, 18 Tháng Hai 2019 13:23
windowsnt 324074 Thứ hai, 18 Tháng Hai 2019 13:15
linux2 113884 Thứ hai, 18 Tháng Hai 2019 11:15
macosx 108297 Thứ hai, 18 Tháng Hai 2019 08:31
windowsvista 86101 Chủ nhật, 17 Tháng Hai 2019 14:06
windows98 37910 Chủ nhật, 17 Tháng Hai 2019 23:32
linux3 35368 Thứ hai, 18 Tháng Hai 2019 13:14
windowsxp 28038 Thứ hai, 11 Tháng Hai 2019 01:36
windows2003 25880 Thứ hai, 18 Tháng Hai 2019 02:57
windows2k 21540 Thứ hai, 18 Tháng Hai 2019 10:06
windows 10132 Chủ nhật, 17 Tháng Hai 2019 08:24
freebsd 9916 Thứ năm, 26 Tháng Tư 2018 19:52
windows95 3424 Thứ hai, 18 Tháng Hai 2019 07:44
windowsme 1637 Chủ nhật, 17 Tháng Hai 2019 17:57
windowsce 468 Thứ bảy, 16 Tháng Hai 2019 11:46
windowsme2 430 Chủ nhật, 17 Tháng Hai 2019 14:43
macppc 83 Thứ ba, 10 Tháng Bảy 2018 04:16
openbsd 54 Thứ hai, 24 Tháng M. hai 2018 16:33
os22 53 Thứ hai, 03 Tháng Tư 2017 21:37
mac 19 Thứ hai, 07 Tháng Một 2019 08:04
amiga 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 10:33
netbsd2 2 Thứ tư, 02 Tháng Một 2019 11:22
netbsd 1 Thứ năm, 24 Tháng Chín 2015 18:01
freebsd2 1 Thứ ba, 17 Tháng Năm 2011 14:50