Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 10823840 Thứ hai, 06 Tháng Bảy 2020 13:01
windows7 4104896 Thứ hai, 06 Tháng Bảy 2020 13:00
windowsxp2 938433 Thứ hai, 06 Tháng Bảy 2020 12:11
windowsnt 630113 Thứ hai, 06 Tháng Bảy 2020 13:01
windowsnt2 610156 Thứ hai, 06 Tháng Bảy 2020 12:59
macosx 176624 Thứ hai, 06 Tháng Bảy 2020 09:26
linux2 143492 Thứ hai, 06 Tháng Bảy 2020 11:58
windowsvista 87429 Thứ hai, 06 Tháng Bảy 2020 10:56
linux3 80545 Thứ hai, 06 Tháng Bảy 2020 12:58
windows98 38181 Thứ bảy, 04 Tháng Bảy 2020 03:43
windowsxp 28192 Chủ nhật, 05 Tháng Bảy 2020 03:54
windows2003 26937 Thứ hai, 06 Tháng Bảy 2020 04:23
windows2k 23891 Thứ hai, 06 Tháng Bảy 2020 03:44
windows 10929 Chủ nhật, 05 Tháng Bảy 2020 01:56
freebsd 9917 Thứ ba, 14 Tháng Một 2020 17:59
windows95 4275 Thứ hai, 06 Tháng Bảy 2020 05:45
windowsme 1917 Chủ nhật, 05 Tháng Bảy 2020 00:58
windowsce 604 Thứ bảy, 04 Tháng Bảy 2020 21:03
windowsme2 602 Chủ nhật, 28 Tháng Sáu 2020 04:44
macppc 85 Thứ năm, 28 Tháng Ba 2019 08:35
openbsd 56 Thứ ba, 23 Tháng Tư 2019 11:17
os22 53 Thứ hai, 03 Tháng Tư 2017 21:37
mac 20 Thứ tư, 30 Tháng Mười 2019 20:16
amiga 4 Thứ năm, 28 Tháng Ba 2019 08:41
netbsd 2 Thứ sáu, 03 Tháng Bảy 2020 20:18
netbsd2 2 Thứ tư, 02 Tháng Một 2019 11:22
irix 1 Thứ năm, 28 Tháng Ba 2019 08:36
freebsd2 1 Thứ ba, 17 Tháng Năm 2011 14:50