Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 8532174 Thứ sáu, 15 Tháng M. hai 2017 00:08
windows7 3571324 Thứ sáu, 15 Tháng M. hai 2017 00:08
windowsxp2 835486 Thứ năm, 14 Tháng M. hai 2017 23:43
windowsnt2 413228 Thứ sáu, 15 Tháng M. hai 2017 00:02
windowsnt 193027 Thứ sáu, 15 Tháng M. hai 2017 00:08
linux2 90185 Thứ năm, 14 Tháng M. hai 2017 22:56
macosx 85110 Thứ sáu, 15 Tháng M. hai 2017 00:06
windowsvista 80014 Thứ sáu, 15 Tháng M. hai 2017 00:05
windows98 37646 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 04:29
linux3 30512 Thứ năm, 14 Tháng M. hai 2017 21:53
windowsxp 27881 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 08:35
windows2003 24878 Thứ năm, 14 Tháng M. hai 2017 23:57
windows2k 15097 Thứ năm, 14 Tháng M. hai 2017 23:29
freebsd 9911 Thứ ba, 26 Tháng Chín 2017 06:29
windows 9391 Thứ bảy, 09 Tháng M. hai 2017 16:05
windows95 2782 Thứ năm, 14 Tháng M. hai 2017 21:36
windowsme 1385 Thứ tư, 13 Tháng M. hai 2017 22:23
windowsce 362 Thứ sáu, 08 Tháng M. hai 2017 03:13
windowsme2 313 Thứ bảy, 02 Tháng M. hai 2017 18:04
macppc 82 Thứ sáu, 03 Tháng M. một 2017 21:21
os22 53 Thứ hai, 03 Tháng Tư 2017 21:37
openbsd 52 Thứ sáu, 05 Tháng Năm 2017 02:07
mac 17 Thứ tư, 16 Tháng M. hai 2015 10:38
amiga 2 Thứ tư, 11 Tháng Mười 2017 10:58
netbsd 1 Thứ năm, 24 Tháng Chín 2015 18:01
freebsd2 1 Thứ ba, 17 Tháng Năm 2011 14:50