Trường PTCS Đồng Lạc, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, đón nhận Bằng công nhận Trưởng chuẩn Quốc gia

Lễ trọng thể nhận bằng công nhận Trường chuẩn Quốc gia và khai giảng năm học mới (2012-2013) của trường Đồng Lạc, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, khai mạc vào lúc 9h ngày 4 tháng 9 năm 2012, tại hội trường trung tâm UBND xã Đồng Lạc !

     Lễ trọng thể nhận bằng công nhận Trường chuẩn Quốc gia và khai giảng năm học 2012-2013  của trường Đồng Lạc, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, khai mạc vào lúc 9h ngày 4 tháng 9 năm 2012, tại hội trường trung tâm UBND xã Đồng Lạc. Đến dự có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các phòng ban chuyện môn của huyện, UBND các xã trong huyện, UBND các xã trong khu vực đã chuyển về TP Hải Dương, các trường PTCS trong huyện, đông đảo các đoàn thể, đại biểu của các thôn ; các con em quê hương xã Đồng lạc đang làm việc tại TP Hải Dương cũng về dự và có hoa, quà chúc mừng. Về dự và  trao bằng còn có lãnh đạo Sở Giáo dục và các phòng, ban chuyên môn ... và có đầy đủ các thầy cô giáo, các em học sinh trong trường cũng về dự lễ và ngày khai giảng năm học mới 2012-2013 ! Chúng ta cùng chung vui và chúc mừng các thầy cô giáo và các em học sinh qua các thời kỳ đã đồng tâm hiệp lực xây dựng trường để có ngày hôm nay ! Cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm chỉ đạo, chăm lo tinh thần, vật chất trong những năm qua ! Xin cảm ơn và chúc mừng các bậc phụ huỵnh đã thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các em và các thầy cô giáo ... !  Kính tặng bạn đọc mạng xiri ảnh ngày vui của trường, do Web dulichhaiduong.vn và 559.vn chụp, sáng ngày 4-9-2012. Trân trọng !