Trụ sở UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà

UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà

Trụ sở UBND xã Thanh Hải ...

 Trụ sở UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương mới được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2011

 

 

  - Ảnh dưới : Chùa, Nhà văn hoá xã Thanh Hải

- Trúc đuôi Chồn Tây nguyên (ảnh Web 559.vn)