Trao đổi nghiệp vụ Thái Bình và Hải Dương, 21-3-2012

Trao đổi nghiệp vụ Thái Bình và Hải Dương,  21-3-2012
Để giải quyết một số công việc thuộc về công tác quản lý, BTG tỉnh Hải Dương và Thái Bình đã có cuộc làm việc .

 

 

 

Để giải quyết một số công việc thuộc về công tác quản lý NN, BTG tỉnh Hải Dương và Thái Bình trao đổi nghiệp vụ .

..

- Ảnh trên :  BTG Hải Dương và Thái Bình chụp ảnh lưu niệm tại chùa Côn Sơn )21-3-2012)

- Đền Nguyễn Trãi !

- Ảnh trên :  Lưu  niệm vê thăm Công ty Gốm Chu Đậu- huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (21-3-2012)

- Ảnh trên, dưới : Các nữ công nhân Công ty Gốm Chu Đậu trang trí trến gốm chưa nung (ảnh 21-3-2012)