- Tết của Lào tại Thủ Đô Hà Nội - 10-4- 2014

Tết của Lào tại Hà Nội

Tết của Lào tại Hà Nội

- Là Ccb quân tình nguyện Việt Nam, Nhân dịp tết cổ truyền của Lào ...10-4-2014

   

 ... Đại Sứ quán nước Công Hòa dân chủ nhân dan Lào đã mời chúng tôi đi dự. Tôi và đông chí Mùi đại diện cho Ccb tỉnh Hải Dương và tp Hải Phòng đã đến dự chung vui với Bạn. Một tình cảm đặc biệt, đã nhiều năm nay, năm nào chúng tôi cũng được mời dự và ăn tết . Web dulichhaiduong.vn và 559.vn  Kính tặng các Ccb và bạn đọc mạng những hình ảnh của buổi đón tết, dự tiệc ...