Tặng quà gia đinh liệt sỹ, thôn Tống Long, xã Thăng Long, huyện Kinh Môn - Hải Dương

Nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2016) Đoàn ccb Trung đoàn 29 bộ binh

 Thăm tặng quà gia đình mẹ liệt sỹ Thăm (hy sinh ngày 25-9-1972 tại phía bắc đường 9 thuộc  huyện Đồng Hến, tỉnh Sa Va Na Khet - Lào). Đoàn gồm đồng chí Lê Văn Hanh, Nguyễn Văn Reo, Hoàng Gia Tài và Nguyễn Văn Bộ. Mẹ lại khóc khi chúng tôi đến thăm. Anh em chúng tôi đã 3 lần về khu vực bắc đường 9, tìm được trận địa, nơi hy sinh nhưng vẫn chưa tìm được hài cốt liệt sỹ Thăm và 3 đồng chí nữa, môt người quê (Hà Tây) Hà Nội, một ở Thanh Hòa và 2 người quê Kinh Môn Hải Dương. Chúng tôi lại tiếp tục hứa với mẹ cuối năm 2016 lại tiếp tục sang nước bạn Lào tìm 4 liệt sỹ, trong đó có con của mẹ...