- Nứ giáo viên điển hình trên quê hương anh hùnng Mạc Thị Bưởi

Quê hương Nam Sách, một vùng đất hiếu học, một vùng đất sản sinh ra anh hùng Mạc Thị Bưởi ...
Ảnh nhỏ minh họa

- Các thế hệ học sinh, sinh viên, giáo viên các trường từ Mẫu giáo đếnTiểu học, Trung học đều có những gương điển hình trong giảng dậy, trong học tập và các phong trào thi đua. Web dulichhaiduong.vn và 559.vn tặng bạn đọc quê hương Nam Sách, Hải Dương và bạn đọc mạng những hình ảnh nữ giáo viên điển hình của trường Trung học phổ thông huyện Nám Sách trên con đường học và dậy ... bảo vệ luận văn Thạc sỹ loại giỏi ...  Trân trong !