Lễ đầu xuân Côn sơn (3 Tết - 2008)

Lễ đầu xuân Côn sơn (3 Tết - 2008)
Chùm ảnh lễ đầu xuân(ảnh chụp ngày 3 tết Mậu tý) tuổi trẻ khắp nơi đổ về Chùa Côn Sơn du xuân, vãng cảnh chùa, cầu may, xin lộc

- Ảnh lễ đầu xuân(chụp ngày 3 tết Mậu tý) tuổi trẻ khắp nơi đổ về Chùa Côn Sơn du xuân, vảng cảnh, cầu may, xin lộc ...