- Kỷ niệm 63 nâm ngày truyền thống Việt Nam - Lào, tại Thủ đô Hà Nội

- Tới dự có các cơ quan TW và Đại Sứ quán Lào tại Hà Nội, các cơ quan thuộc Chính phủ, Ban liên lạc các tỉnh Hà Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Tuyên Quang .. và Ccb Sư đoàn 968, trung đoàn 29, trung đoàn 9 ...

- 8h 30, ngày 30-10-2012, tại Nhà khách Bộ Tông tham mưu, các vị khách và các Ccb đã ôn lại truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm của hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân, quân đội hai nước. Một tình cảm đặc biệt và vinh quang, trong sáng, thủy chung có một không hai trên thế giới. Những câu chuyện cảm động cũng được kể lại và trách nhiệm của các Ban lien lạc, các cơ quan chức năng hai nhà nước phải tiếp tục công việc tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ còn nằm lại trên khắp nước bạn Lào ... Web dulichhaiduong.vn và 559.vn xin trân trọng giới thiệu xeri ảnh do Web dulichhaiduong.vn vf 559.vn chụp  :