+ Kỷ Niệm ngày truyền thống quản lý Nhà nước về Tôn giáo ( 2-8-1955 - 2-8-2012)

+ Kỷ Niệm ngày truyền thống quản lý Nhà nước về Tôn giáo ( 2-8-1955 - 2-8-2012)
Chúc mừng những người làm công tác Quản lý Nhà nước về Tôn giáo trong cả nước, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức xã hội, chức sắc Tôn giáo đã đến chúc mừng. Họ là những công chức nghèo khó, điềm đạm, tâm huyết, có tầm ở mọi phương diện để quản lý Nhà nước về Tôn giáo ...

... Họ được học để làm nghề công chức Nhà nước, họ được rèn luyện khị đã qua thử thách, tôi luyện trong quân đội, được học Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và được học kinh sách của các tôn giáo, trong đó có lời răn dạy của các đấng bậc ; các điều ngăn cấm đối với Tín đồ, các hàng chức sắc ... và (người đời) ; họ trải nghiệm bằng chính cuộc đời mình để  hòa vào cuộc sống tôn giáo với Pháp luật Nhà nước và vượt lên tất cả là tinh thần VÔ NGÃ, VỊ THA  - TINH THẦN BÁC ÁI, TÌNH YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI, TINH THẦN DÂN TỘC !...