- Đồng nghiệp về Quốc Tổ - Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, 12-3-2013

- Thực hiện xong công việc chuyên môn, chúng tôi lên đền Hùng thắp hương Quốc tổ, Người đã khai sinh và dựng lên đất nước Việt Nam hôm nay ...

- Chúng tôi, những đồng nghiệp VP UBND và Ban tôn giáo tỉnh Hải Dương sau khi hoàn thành công việc chuyên môn đã lên đền Hùng, thắp hương tưởng nhớ cội nguồn đất nước Quốc tổ - Vua Hùng - Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, một địa danh mà hơn 80 triệu người dân Việt Nam, không ai là không nhớ và đến, để trong tâm mình !