Đồng nghiệp gặp mặt đầu xuân Quý Tỵ, (9 tết)18-02-2013 :

- /)/gày đầu năm mới, Quý Tỵ, (9 têt) 18 - 02 - 2013, các đồng nghiệp của Ban Tôn Giáo tỉnh Hải Dương đã có mặt đầy đủ, đúng giờ để chúc tết và thực hiện ngày làm việc đầu tiên may mắn và hiệu quả !

- Thật vui, thật khỏe, trong trang phục một mầu xanh, công chức, viên chức và người lao động của Ban Tôn Giáo đã có mặt đúng giờ làm việc, tiếp khách để chúc cho một năm mới : Năm Mới Thắng Lợi Mới ! 

- Giám đốc, các phó giám đốc, trưởng phó các phòng, chuyên viên và người lao động Sở Nội vụ chúc tết Công chức, Viên chức và người lao động Ban tôn giáo, sáng (9 tết) 18-2-2013 :