- Đại hội đại biểu Quân tình nguyện và chuyên gia ... tp Hải Phòng 27-7-2013

/)/gày 27-7-2013, Đai hội đại biểu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp bạn Lào thành phố Hải Phòng đã tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp ...

 - Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Hải Dương cử 3 đồng chí đi dự và có lắng hoa chúc mừng, gồm các đồng chí : Nguyên Văn Hạng, Đoàn Văn Nghệ, Lê Văn Hạnh. Tới dự còn có đại biểu TW và các  đoàn tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Bắc Giang. Hơn 200 đại biểu của tp Hải Phòng đã về dự. Web dulichhaiduong.vn và 559.vn kính tặng bạn đọc mạng một số hình ảnh ...