Đại hội CCB Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương, sáng 18-5-2012

- Sáng 18-5-2012, CCB Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2012 - 2017) .

- Sáng ngời trong hào quang của Bác - "Anh Bộ đội Cụ Hồ " ! 

 

 - Sáng 18-5-2012, CCB Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2012 - 2017) . Tới dự có các đại biểu khách mời và 21 CCB là công chức và người lao động của Sở  và các đơn vị trực thuộc. 21 CCB,  trong đó có các cựu quân nhân là những người nhập ngũ sau năm 1985. .. Một Sở đa ngành, đa lĩnh vực đều là những lĩnh vực nhậy cảm. Nhiều CCB giữ trọng trách là người đứng đầu, lãnh đạo các công việc chủ đạo của Sở. Trọng trách của các CCB là những thách thức rất nặng nề, khó khăn với chính mình, đấu tranh với chính mình để chiến thắng -  nhưng cũng đầy vinh quang nếu giữ được bản chất anh bộ đội "Cụ Hồ" :  Đó là sự cảm rỗ của đồng tiền, những khuất tất không ai biết mà chỉ chính mình có chiến thắng hay không ? Mỗi CCB hãy nhìn vào chính mình, nhìn vào gương, nhìn xuống chính nơi chân mình đang đứng và nhìn mọi người khi làm việc hoặc đối thoại ... Trận trọng !