Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Đại Tướng Thiên Tài của mọi Thời Đại

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với các CCb, các Quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam và rất nhiều, rất nhiều người dân Việt Nam ta đã khóc và khóc to ở mọi nứa tuổi, ở mọi nơi. Nói đến sự cống hiến, đức hy sinh của một người Đại Tướng Của Nhân Dân, một Đại Tướng trong Lòng Nhân Dân cả một đời hy sinh và Thanh Bạch ...

... đến bao giờ lại có một người đầy tớ của nhân dân khi chết sẽ được đền đáp như vậy ? Việc ra đi thân xác  là quy luật tạo hóa của con người và Đại Tướng của chúng ta cũng trong quy luật ấy. Nhưng ông ra đi .là một tổn thất tinh thần vô cùng lớn đối với gia đình và sự đau buồn cho Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam ... không thể có gì bù đắp. Đại Tướng ra đi sẽ là bài học cho mọi người, là chỗ dựa cho nhiêu người : Đó là niềm tin, đó là đạo đức vô giá của ông ngăn chặn bạo lực, tội ác, tham nhũng - đó là sự thức tình lương tâm nhiều người, nhiều thế hệ và phải dừng hành động đối với nhiều người có quyền cao chức trọng, cơm nặng áo dầy của người dân trao cho cũng rằn vặt, trăn trở nhiều đêm không ngủ, soi lại mình  để người dân nhỏ lệ, dù là ít thôi, rất ít thôi khi mình về với tiên tổ ...

 - /)/gày 8 tháng 10 năm 2013,  tôi đã lên Hà Nội vào nhà riêng của Đại Tướng viếng và  ngày 12-10, tôi và một số bạn bè, ccb của Trung đoàn 29 bộ binh, quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào và Căm Pu Chia cũng vào Vũng Chùa, huyện Quảng Trách để dự lễ hạ huyệt đối với Đại Tướng. dulichhaiduong.vn và 559.vn xin gửi đến bạn đọc mạng những tấm ảnh chụp ngày 12, 13-10-2013 ...