Hội thảo "Đạo Mẫu" Thờ Mẫu tại Đền An Thọ, tp Hà Nội, sáng ngày 4-5-2012

- Sáng ngày 4-5-2012, tại Đền An Thọ, Ban tôn giáo Chính phủ chủ trì tổ chức Hội Thảo Thờ Mẫu "Đạo Mẫu" ...Đăng cai và bảo trợ : Cụ Nguyễn Văn Tiến- Đồng Đền, Đền An Thọ, 12, đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- Các Bộ, Ngành TW  : Ban Dân Vận TW, Ban Tuyên giáo TW, Văn Phòng TW Đảng, Văn Phòng Chính phủ, Bộ Ngoại Giao, Bộ Công An, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch, UBTW MTTQVN, Ủy ban Quốc gia UNESCO, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài , ... các Trung tâm , viện nghiên cứu,nhà nghiên cứu ..., các nhà quản lý  thuộc các  tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng,  TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nghệ An, Lạng Sơn, ... Ban tôn giáo Chính phủ chủ tri. Tới dự và biểu diễn một số Giá đồng cơ bản của các Thanh đồng,  Đồng đền, thủ nhang các tỉnh, thành phố Hà Nội, Huế, Hải Phòng, vĩnh Phúc, Nam Định...

 

.

   - Chương trình biểu diễn thực tế cho các đại biểu gồm  : 

             1) TÔN NHANG THỈNH MẪU (3 giá Mẫu). Thanh đồng thể hiện : Bà Đồng Xuân (Hà Nội), chủ trì đền Vĩnh Phúc

             2) GÍA ĐỨC THÁNH TRẦN TRIỀU. Thanh đồng thể hiện : Bà Đồng Xuân(Hà Nội)  chủ trì đền Vĩnh Phúc.

             3) QUAN LỚN ĐỆ TAM. Thanh đồng thể hiện : Bà Đồng Xuân (Hà Nội) chủ trì đền Vĩnh Phúc.

             4) QUAN LỚN ĐỆ NGŨ (QUAN LỚN TUẦN TRANH). Thanh đồng thể hiện Nguyễn Tiến Nghĩa, chủ trì đền Lưu Phái, Yên Thành (Hà Nội)

             5) CHẦU ĐỆ NHỊ. Thanh đồng thể hiện Nguyễn Tiến Nghĩa, chủ trì đền Lưu Phái, Yên Thành (Hà Nội)

             6) CHẦU BÉ BẮC LỆ. Thanh đồng thể hiện : Trần thị Huệ, Phủ Tiên Hương, Phủ Dầy, Vụ Bản, Nam Định.

             7) GIÁ ÔNG HOÀNG MƯỜI. Thanh đồng thể hiện : Trần Thị Huệ, Phủ Tiên Hương, Phủ Dầy, Vụ Bản, Nam Định.

             8) GIÁ CÔ BÉ. Thanh đồng thể hiện : Phạm Văn Giao (Hải Phòng).

             9) TỨ PHỦ THÁNH CẬU. Thanh đồng thể hiện : Phạm Văn Giao (Hải Phòng).