Lễ hội Văn Miếu Mao Điền Cẩm Giàng - Hải Dương

Ảnh

Ảnh

Lễ hội Văn Miếu Mao Điền Cẩm Giàng - Hải Dương (7 Tết Nhâm Thìn 2012)

 ​Lễ hội đầu xuân - Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh đỗ  xuất sắc vào đại học năm 2011 của huyện Cẩm Giang tại di tich lịch sử  Văn Miếu Mao Điền, huyệnCẩm Giàng - Hải Dương (7 Tết  Nhâm Thìn 2012)

  

 -  Đề nghị bạn đọc mạng ...góp ý xem hai đoạn văn trên trích có đúng với lịch sử không ?

 -    Bạn có thể trao đổi và có ý kiến vào nội dung ở dưới đây !