Lễ đầu xuân đền thờ Chu Văn An (3 Tết - 2008)

Lễ đầu xuân đền thờ Chu Văn An (3 Tết - 2008)
Chùm ảnh ( chụp ngày mùng 3 tết)lễ đầu xuân Mậu tý, học sinh, sinh viên và nhân dân các tinh Hải Dương, Hải Phong, Quảng Ninh ,,, về thắp hương tưởng nhớ Người thầy giáo mẫu mực của muôn đời : Chu Văn An trên núi Phượng Hoàng, xã Văn An, Huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Chùm ảnh (chụp ngày 3 tết Mậu tý - 2008) lễ đầu xuân - Học sinh, sinh viên và tuổi trẻ cùng nhân dân các tinh Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng ninh ... về đên thờ và lăng mộ thắp hương tưởng nhớ người thầy giáo mẫu mực của muôn đời : Chu Văn An trên núi Phượng Hoàng, xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.