Bản Đôn - A makong - Vua săn voi và bài thuốc quý 3, 4 - 8 - 2012

Bản Đôn - A makong - Vua săn voi và  bài thuốc quý 3, 4 - 8 - 2012
Trở lại Bản Đôn, mùa mưa ấn tượng, gặp được đồng đội, ân nhân năm 1975 và gặp A makong, già làng Tây nguyên 103 tuổi - có bài thuốc quý "Một người uống, hai người vui ..." vẫn khỏe, đi lại bình thường ...

Trở lại Tây nguyên đợt này tôi thực hiện 3 nhiệm vụ : Thăm đồng đội quê Kinh Môn, đang ở tỉnh Đắk Nông, đi xây dựng kinh tế, đang bị nhiễm chất đọc da cam nặng nhưng chưa được chế độ chất độc da cam do mất hết hồ sơ ; thăm ân nhân những gia đình ở ngõ Đoàn thị Điểm 1975, đã giúp đỡ tôi và đồng đội cuối tháng 3 năm 1975 ; thăm Vua săn voi Tây Nguyên và quyết tâm gặp được Cây Đại Thụ Tây Nguyên A makong. Tôi đã thực hiện được, xin giới thiệu những tấm ảnh tôi đã chụp ngày 3 và 4 tháng 8 năm 2012 :