Chương trình đi tìm đồng đội tại nước bạn Lào đợt 2, tháng 4 năm 2012

Hãy đưa đồng đội chúng ta về với quê hương đất mẹ Việt Nam !

- Đợt 2, tháng 4 năm 2012, một đoàn CCB của Trung đoàn 29 bộ binh lại tiếp tục đi tìm đồng đội hy sinh năm 1971, 1972, 1973, 1974 của Trung đoàn 29, quân tình nguyện Việt Nam  tại các huyện Mường Phìn, Pha Lan, Đồng Hến tỉnh SaVaNaKhet nước bạn Lào. Đoàn đi dự kiến 10 - 12 người, trong đó có 3 người của "CÔNG TY TIA ĐẤT" tp Hà Nội, dung máy từ trường kết hợp với sơ đồ mộ chí của đồng đội và trí nhớ của những người đã mai táng, chôn cất cùng các gia làng, trưởng bản  các bản của nước bạn Lào.

- Đoàn đang làm việc với Đại Sứ quán và các đơn vị liên quan của nước ta và nước bạn Lào. Trân trọng thông báo ! 

- Ảnh trên : Tiến sỹ Vũ Bằng (ngổi giữa) Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nghiên cứu môi trường tia đất bảo vệ sức khỏe, CCB Nguyễn Đức Mai,(bên trái) đội trợ giúp tìm kiếm hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện-chuyên gia Việt Nam, tiểu đoàn 923, BTL 959 và CCB Lê văn Hạnh, (bên phải) Phó giám đốc Sở Nội vụ, trưởng ban tôn giáo tỉnh Hải Dương đang bàn kế hoạch đi tìm hài cốt đồng đội hy sinh tai các huyện Mường Phìn, Pha Lan, Đồng Hến - Lào.năm 1971 - 1974 (Chiều 29-2-2012)