Ban Liên lạc ccb Trung đoàn 29. quân tình nguyện tinhTuyên Quang tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập

Ban Liên lạc ccb Trung đoàn 29. quân tình nguyện tinhTuyên Quang tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập
BLL ccb Trung đoàn 29 anh hùng, quân tình nguyện Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Trung đoàn 29 bộ binh, quân tình nguyện giúp Lào 1971 - 1974, giải phóng miền Nam 1-1975 - 30-4-1975, truy quét tàn quân đich và lực lượng phulro 1976 - 1977 - 1978 bảo vệ biên giới tây nam (đồn 7, 8 .. tỉnh Đăk Lăk), giải phóng Căm Pu Chia 1979 - 1989 ...

- Về dự chung vui với Ban liên lạc tỉnh Tuyên Quang có các tỉnh Hải Dương 9 đồng chi, Hải Phòng 28, Hòa Bình 14, Bắc Ninh 5, Bắc Giang 1, Thái Bình 3, Hà Giang 2, Hà Nội 5, = 67 đồng chí ; tỉnh Tuyên Quang 48 đồng chí ; khách mời của các ngành của tỉnh Tuyên Quang 15 đồng chí, trong đó có bí thư đảng ủy xã, bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn : đội văn nghệ của Hội hữu nghị tỉnh Tuyên Quang, xã và thôn.

- Đại diện cho các tỉnh đều đến từ chiều 7-11-2016. Đoàn Hải Phòng tổ chức cho anh em ccb của trung đoàn đi thăm các khu di tích các tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn và Tuyên Quang ...

+ 8h ngày 8-11-2016, lễ kỷ niệm khai mạc :  Văn Nghệ chào mừng