Tượng Thánh Gióng - người trời ở nước Việt Nam cổ

Thánh Gióng, người trời nước Việt Nam cổ - uy nghi và hoành tráng trên bầu trời Hà Nội hôm nay !

Trên núi Sóc Sơn Hà Nội, tượng Thánh Gióng cao vút trên nền trời xanh của Thủ Đô ngàn năm văn hiến của Đất Việt. Thần thoại hay sự thật ? Ai đã thêu dết lên để quân phong kiến phương bắc khiếp sợ ? Đó là dân gian Việt Nam ca ngợi dân tộc mình, chắp cánh cho mỗi trận đánh, mỗi chiến dịch giành chiến thắng. Chúng ta tự hào về truyền thống đánh giặc ngoại xâm gìn giữ và xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam.