Đền tranh

Ảnh Đền tranh

Ảnh Đền tranh

Đền tranh - Thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Đền Tranh theo TRUYỀN THUYẾT còn có tên gọi là đền Quan lớn Tuần Tranh. Cổ tích kể rằng :

- Web dulichhaiduong.vn kính tăng quý khách trùm ảnh Đền Tranh, một ngôi Đền đầy linh thiêng và bí ẩn - đến nay vẫn chưa có lời giải thích thoả đáng.(ảnh chụp chiều 22-7-2009)

 

- Chùa Tranh - thị  trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.(ảnh dưới)

Web dulichhaiduong.vn kính tặng quý khách trùm ảnh Chùa Tranh đang được xây dựng(ảnh chụp chiều 22-7-2009)