Vải thiều thôn Thuý Lâm (Cây vải tổ), xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Ảnh Vải Thiều

Ảnh Vải Thiều

Cây Vải Thiều Tổ, tại thôn Thuý Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Web dulichhaiduong.vn kính tặng quý khách trùm ảnh chụp ngày 21-6-2009.

- Cây Vải Thiều Tổ, tại thôn Thuý Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Web dulichhaiduong.vn kính tặng quý khách trùm ảnh chụp ngày 21-6-2009.

- Ảnh trên : Tượng Cụ Hoàng Văn Cơm, trên Ban thờ trong Miếu thờ sát gốc cây vải Tổ tại thôn Thuý Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (21-6-2009)

- Cây Vải Thiều Tổ và chủ nhiệm trang Web dulichhaiduong.vn, chụp ngày 21-6-2009.

- Khách đang thưởng thức quả Vải Thiều từ cây Vải Tổ ... mua ít quả làm quà, không ai được mua nhiều !