Tin công lý và nhân quyền - mục "Đáng sợ nhất là các chú" ...

" ĐÁNG SỢ NHẤT LÀ CÁC CHÚ " - Vũ Hồng Ngự - Hồn Việt 25 (tháng 7.2009) Nhân nhà văn Hoài Thanh 100 tuổi, tôi có đọc lại một số tác phẩm của ông. Có rất nhiều điều lý thú. Chỉ xin kể ra một vài câu.

   1  " /)/hân nói đến chuyện ra hàng của Từ Hải, Bác có nói với anh Tố Hữu : Từ Hải là một thằng tồi, nó không chết đúng thì rồi cũng đến chết ngồi, mà đã chết vì đầu hàng hay chết ngồi đều là chết nhục".(Hoài Thanh toàn tập, tập 4, tr.856, Từ Sơn sưu tập)

       Tôi thấy nhận xét của Bác Hồ thật thâm thuý. Nhất là trong hoàn cảnh nước ta đang chiến đâu, cùng có kẻ khuyên ta nên nhân nhượng, đầu hàng : nó mạnh gấp trăm lần các anh, đánh nó làm sao nổi.

       Gần đây, có ngưồi ra thuyết vì yên dân, bảo vệ dân nên phải dâng đất, cầu hoà, đầu hàng :" Giữ nước không bằng giữ dân". Kiểu lý luận tách rời dân ra khỏi nước này, nghe thật mị dân ... Mất nước làm sao mà dân sống được, có sống thì cũng là sống nhục, chết nhục thôi chớ. Mấy chục năm trường nô lệ ông cha ta không chịu nhục, "xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ", rồi đến thời hy sinh tất cả ; "Dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được độc lập, tự do". Và ta đã thắng. Bây giờ lại có kẻ đi rêu rao : trả cái giá đắt quá ! Giá "đầu hàng" đi rồi nó cũng cho mình độc lập, mà khỏi phí xương máu, có phải hơn không ? Nói thế mà nghe được ! Là vì cải tâm đã chết, cái tâm đã thành tro tàn, cái tâm đã muốn đổi đường ...

       Bác Hồ là người thích Kiều. Cụ đã nhiều lần "tập Kiều" với đồng bào, với khách quốc tê. Lời cụ nói là nhân chuyện Từ Hải mà bình luận trên cái nhìn chiến lược về chiến tranh - chiến đấu.

        2."Năm 1945, khi quân Tưởng đã kéo vào dày đặc ở miền Bắc và quân Pháp đã bắt đâu đánh phá ở miền Nam, anh Tố Hữu có dip được gặp Bác. Anh thưa với Bác :

        - Thưa Cụ, một bên thì Tây, một bên thì Tàu, bên nào đáng lo hơn ?

        - Tây cũng không đáng sợ, Tàu cũng không đáng sợ ...Đáng sợ nhất là các chú ! (Hoài Thanh toàn tập, tập 4,tr.857)

        /)/hà văn Hoài Thanh có lời bình :"Câu trả lời của Bác có vẻ như một câu nói vui. Nhưng càng nghĩ càng thấy sâu sắc. Thực tiễn đã nhiều lần chứng minh chính ta là người quyết định bước đi của lịch sử. Trong một hoàn cảnh nhất định, đi tới hay đi lui, đi nhanh hay đi chậm đều do ta".

        Ngày nay, trước tình hình rất phức tạp ở ta, trước thời cơ nhưng cũng trước bao nhiêu thách thức, mất còn : ngẫm câu Cụ Hồ càng thấy thấm thía : Đáng sợ nhất là các chú !. Nên, hư, thành, bại ... đều là do " các chú" hết. "Kẻ thù của mình là chính mình" - Phật dạy. Nên trong di chúc điều đầu tiên Bác dặn là phải "chỉnh đốn Đảng".                                                                                           

                                                                                                      Web dulichhaiduong.vn  ST -5-7-09