Thống kê Đường dẫn từ site youtube.com theo các tháng của năm 2022
33
7973
6927
225
483
123
44
908
33
89
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 16838