Thống kê Đường dẫn từ site ymlp.com theo các tháng của năm 2023
1915
4149
1187
402
97
81
530
428
819
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 9608