Thống kê Đường dẫn từ site wisieforrelationships.com theo các tháng của năm 2023
4676
5355
5426
3137
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 18594