Thống kê Đường dẫn từ site vk.com theo các tháng của năm 2022
310
11863
2322
1704
10427
3559
1244
366
1679
523
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 33997