Thống kê Đường dẫn từ site vitannya.net.ua theo các tháng của năm 2023
1
28951
2123
39
1
3165
73
1
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 34354