Thống kê Đường dẫn từ site thesmalleningworld.com theo các tháng của năm 2022
3892
5519
3922
2495
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 15828