Thống kê Đường dẫn từ site synthroid1.com theo các tháng của năm 2023
1256
1731
2206
2201
1661
2972
1550
984
804
437
740
772
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 17314