Thống kê Đường dẫn từ site sms2x2.ru theo các tháng của năm 2017
2050
303
1828
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 4181