Thống kê Đường dẫn từ site rijschoolleidschenveen.nl theo các tháng của năm 2022
5356
339
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 5695