Thống kê Đường dẫn từ site ravnopravie.kharkov.ua theo các tháng của năm 2023
5734
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 5734