Thống kê Đường dẫn từ site prosop.org theo các tháng của năm 2022
3161
12205
5663
4033
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 25062