Thống kê Đường dẫn từ site prohoster.info theo các tháng của năm 2022
746
389
2
1
1698
4829
2979
896
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 11540