Thống kê Đường dẫn từ site prmb.mobi theo các tháng của năm 2023
8
4054
4621
4032
5129
2009
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 19853