Thống kê Đường dẫn từ site pozhelator.ru theo các tháng của năm 2023
1
6
6
5
2
1081
796
65
3224
74
1
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 5261