Thống kê Đường dẫn từ site pozdravlyaking.ru theo các tháng của năm 2022
2
6
6
5
2
1066
783
64
3313
90
1
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 5338