Thống kê Đường dẫn từ site pozdrateka.ru theo các tháng của năm 2022
1
5
5
4
2
1093
820
43
3224
77
1
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 5275