Thống kê Đường dẫn từ site pozdramaster.ru theo các tháng của năm 2022
2
5
5
4
2
1111
795
40
3249
90
1
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 5304