Thống kê Đường dẫn từ site pozdraguru.ru theo các tháng của năm 2022
2
5
5
4
2
1131
826
213
3399
87
2
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 5676