Thống kê Đường dẫn từ site pobazhay.com.ua theo các tháng của năm 2023
719
1537
45
2192
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 4493