Thống kê Đường dẫn từ site ouprc.com theo các tháng của năm 2022
2668
3956
3248
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 9872