Thống kê Đường dẫn từ site nordwesttrail.ru theo các tháng của năm 2022
3160
1512
3681
524
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 8877