Thống kê Đường dẫn từ site meesha-paris-delhi.com theo các tháng của năm 2022
5422
5040
3150
3077
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 16689