Thống kê Đường dẫn từ site lubstom.ru theo các tháng của năm 2022
4347
697
1886
2173
3837
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 12940