Thống kê Đường dẫn từ site lasix100.com theo các tháng của năm 2023
1221
1528
2121
2201
1249
1461
769
490
404
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 11444